Dijital Ortodonti

Dijital diş hekimliği ortodonti alanında da kullanılmaktadır.

Ölçü alınması ve modelleme

Ortodontik tedavi öncesi hem arşiv amaçlı hem de tedavi planının oluşturulabilmesi için hastalarımızdan alt ve üst çenelerin alçı modelleri yapılıyordu. Dijital diş hekimliği ile artık bu modeller, 3 boyutlu tarama ile sanal ortamda elde edilmektedir.  Büyük metal kaşıklar kullanılmadığından özellikle öğürme refleksi olan kişiler tercih etmektedir.

Ortodontik Dijital Arşiv

Ortodontik tedaviniz başlarken ve bittikten sonra ağız içi kayıtlarınız kliniğimizde kayıt edilir ve dijital arşivde saklanır. Tedaviniz bittikten sonra da dijital kayıtlarınıza ulaşmanız her zaman mümkün.

Simulasyon Programı

The Invisalign Outcome Simulator software lives on your orthodontist’s computer or iTero scanner. It provides a computerized approximation of your teeth’s position after Invisalign Treatment. For your orthodontist, this means being able to make modifications after thoroughly reviewing the simulated outcome. You get to see your smile from every angle before it’s even achieved.

Within this advanced software, your orthodontist has a chance to really get inside your mouth before diving into treatment. They can adjust arch positions, tailor tooth placement, and set treatment goals all from one platform. This program isn’t just used at the beginning of your treatment, but all throughout to ensure that those goals are being met. One of the coolest aspects of this tech is being able to compare past scans to new ones.

But these images aren’t just between your orthodontist and Invisalign. Patients are able to see their own simulated outcomes through email. Once the outcome has been built, your orthodontist simply needs to click a button and your information is instantly in your inbox.

NemoFAB 3D Dijital Cerrahi

Ortognatik çene ameliyatlarında kullanılan bu program sayesinde alt ve üst çenelerin ameliyatı sanal ortamda 3 boyutlu olarak yapılmaktadır. Sanal ortamda yapılan ortognatik cerrahi sonuçları hayata geçirilir. Bu sayede kemik, hava yolu ve yumuşak doku üzerinde hassas ölçümler ve tedavi planlamaları yapılabilmektedir. Cerrahi ameliyat splintleri 3 boyutlu olarak hazırlanmaktadır. Kliniğimizde bu amaçla NemoFAB yazılım programı kullanılmaktadır.