Kalite Politikamız

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren ödün vermediği kurumsal etik değerleri, tüm ürün ve hizmetlerinde uyguladığı üstün kalite ilkesi ve insana yatırım politikası ile güven ve saygınlığın simgesi olmuştur.

Şirketimizin en büyük gücünün çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle eşitlikçi, kapsayıcı, adil, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sağlıyor; çalışanlarımızın emniyet içinde çalışma, uygun eğitimler ile kendilerini geliştirebilme yaklaşımını tüm kalite süreçlerimizin merkezinde tutuyoruz.

Kalite yönetimimizin sürekliliği ve başarısı için çalışmalarımızı belgelendirmek, müşterilerimizin isteyebileceği kalite dokümanlarına hızla erişebileceğimiz dijital dokümantasyon sistemini sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.

Üretimde kaliteyi sağlarken, en yüksek katma değeri yaratarak karlı büyümeyi hedefliyoruz. Kaliteyi önceliğimiz olarak esas alırken çevreye saygılı, karbon nötr bir Şirket olabilmek için gayret ediyoruz. Bu amaçla tesisimizde güneş enerjisi sitemi ile kullandığımız enerjinin tamamına yakınını temiz enerji olarak üretiyoruz.

Sağlık Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikası

Demir- Çelik Fabrikalarının MHS sistemleri, EAF ekipmanları, ortam ve ocak tozsuzlaştırma Filtreleri, EAF tozlarından waelz-oksit geri kazanım tesisleri, Kaya yünü, cam yünü, seramik yünü tesisleri ve bu tesisler için Malzeme Hazırlama Sistemleri (MHS) -Spiral boru fabrikaları montajları ve muhtelif ekipman imalatları, Kimya tesisleri, rafineriler için ekipman imalatı ve borulama işleri, Jet-Puls filitreler ,Maden tesisleri için malzeme transfer sistemleri, ve kırma eleme tesisleri gibi endüstri tesislerde faaliyet göstermekte olan firmamız, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemi doğrultusunda SEÇ politikasını belirlemiştir.

Edim Mühendislik, İSG Yönetim Sistemi için amaç ve hedefler belirleyerek, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturarak, eğitim, bilgilendirme, denetim, performans ölçümü ve izleme faaliyetleri ile sürekli iyileştirme sağlar.

Kişisel koruyucu ekipmanlarda dahil olmak üzere ISG-Ç uyumlu ekipman ve el aleti konusunda stoklu çalışılmaktadır. Bununla birlikte tüm çalışanların tüm kurallara uymasını sağlanarak iş kazası ve meslek hastalığı riski olabilecek en minimum seviyeye indirilmektedir.

Çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerde etkin bir atık yönetim modeli uygulamak.

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ), öncelikli temel ve değerlerimiz olarak, yapılan her işin merkezindedir, asla taviz verilemez.