Invisalign-şeffaf plak tedavisi

Invisalign-şeffaf plak tedavisi

Invisalign sistemi fikir olarak 1997 yılında Stanford Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencileri Zia Chisti ve Kelsey Wirth tarafından ortaya atılmıştır. Chisti, lise yıllarında geleneksel braketler kullanarak ortodontik tedavi görmüş; fakat tedavi sonrası yapılan şeffaf pekiştirme apareylerini birkaç gün kullanmadığında dişlerinin hafifçe yer değiştirdiğini; şeffaf apareyleri tekrar kullandığında ise dişlerinin kısa bir sürede istenilen pozisyona geri geldiğini görmüştür. Araştırıcılar bu düşünceyi 3 boyutlu görüntüleme teknikleri kullanarak ortodonti sahasına taşımaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Align Technology, Inc (Santa Clara, Calif) firmasını kurmuşlardır. Align Technology firması bünyesinde çalışan mühendisler ve ortodontistler Kesling, Nahoum, Sheridan gibi araştırıcıların düşüncelerini ve Essix sisteminin prensiplerini kullanarak ve CAD-CAM teknolojisini laboratuvar teknikleriyle birleştirerek, dişleri hareket ettirebilen şeffaf ve hareketli plak serileri üretmişlerdir.

Invisalign Sistemi, 1998 yılında Align Technology tarafından tanıtılmış; 2000 yılının mayıs ayında hastalar üzerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemde hastanın alt ve üst diş dizilerinden alınan ölçüler ve ısırma kayıtları detaylı tedavi planı ile beraber Invisalign laboratuvarına gönderilir. Bu ölçüler ve kapanış kayıtlarından elde edilen alçı modeller lazer tarayıcı ile taranarak 3 boyutlu dijital modeller elde edilir. Bilgisayar ortamında diş hareketlerinin simülasyonunu oluşturan yazılım (Treat software) kullanılarak, dijital model üzerindeki dişlerin pozisyonlarında klinisyenin istekleri doğrultusunda ufak değişiklikler yapılarak birbiri ardına diş hareketleri gerçekleştirilir ve sanal bir tedavi planı oluşturulur. Bu ilk plan ‘ClinCheck’ isimli program üzerinden klinisyenin onayına sunulur. ClinCheck, Invisalign sistemini kullanan ve Invisalign internet sitesine kayıtlı olan hekimler için geliştirilmiş bir bilgisayar programıdır. ClinCheck doktorun talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen tedavi planının 3 boyutlu sanal gösterimini sunmaktadır.

Program aynı zamanda doktorun tedavi planını revize etmesine ve istenen diş hareketlerine ulaşana kadar değişiklik talep etmesine de imkan sağlamaktadır. Ortodontist, tedavi planını onayladıktan sonra, her tedavi basamağı için oluşturulan dijital modellerden stereolitografik modeller üretilmektedir. Son olarak stereolitografik modeller üretim laboratuvarına gönderilmekte ve bu modeller üzerinde şeffaf plak serileri üretilerek doğrudan ortodontiste gönderilmektedir. Bu sistemde kullanılan plaklar metilen difenil diizosiyanat ve 1,6 heksanediol eklenmiş poliüretan yapıdadır. Difenil yapı malzemeye ortodontik aparey olarak kullanılması için gereken dayanıklılık özelliğini sağlamaktadır. Plaklar 0,8 mm kalınlığa sahiptir ve her plak, tek dişe ya da bir grup dişe 14 günde bir 0,25- 0,33 mm hareket yaptıracak şekilde hazırlanmaktadır. Bu teknikte her bir plak en az 2 hafta süreyle kullanılmaktadır.

Invisalign plakları hareketli apareyler olduğundan hasta ile birlikte sürecin yönetilmesi, tedavi sonunda istenen sonuca ulaşma açısından büyük önem taşımaktadır. Apareylerin etkili olabilmesi için hastalar günde en az 22 saat apareylerini kullanmalıdır. Bu tedavi yöntemi şeffaf ortodontik aparey kullanmaya istekli yetişkinlere ve büyüme yönlendirilmesi yapılmayacak olan adolesan hastalara uygulanabilir. Invisalign yöntemi dişlerin daha kolay temizlenebilmesi ve hastanın günlük yaşamını etkilememesi gibi avantajlı yönleri nedeni ile özellikle erişkin hastalar arasında tercih edilen bir yöntem olmuştur. Joffe’nin 2003 yılında yayımlanan literatüründe; Invisalign apareylerinin orta derecede çapraşıklık (1-5 mm), yer fazlalığı (1-5 mm), derin kapanış ve dişsel genişletme vakalarında başarılı sonuçlar verdiği; 5 mm’nin üzerinde yer darlığı olgularında, iskeletsel ön-arka yön uyumsuzluklarında, 20° den fazla rotasyonların düzeltilmesinde, ön açık kapanışta, ekstrüzyon hareketinde, 45° den fazla tipping hareketinde, kısa klinik kuronlu dişler ve çok sayıda diş eksikliği olan olgularda yetersiz kaldığı bildirilmiştir. Bu literatüre göre Invisalign apareylerinin avantajları ideal estetik, kullanım kolaylığı, ağız hijyeni işlemlerini sağlamada kolaylık; dezavantajları ise gövdesel hareket, kök hareketi, dikeltme, ekstrüzyon ve intermaksiller düzeltimde sınırlı başarı ve klinisyenin tedavinin seyri üzerinde etkisinin olamamasıdır.

Son Yazılar

Invisalign fiyatları ve bilinmesi gerekenler

Invisalign fiyatları ve bilinmesi gerekenler Invisalign Ortalama Maliyeti Ne Kadardır? Diş sağlığında yeni bir gelişme var. Bunun arkasındaki en büyük etken Invisalign’ın göze çarpmamasıdır. Diş teli veya Invisalign tedavisi mi…

Şeffaf plaklarla yazın kimse fark etmeden dişleriniz düzelsin

Şeffaf plaklarla yazın kimse fark etmeden dişleriniz düzelsin Ortodontist Gözde Çobanoğlu, şeffaf plaklar sayesinde ‘kimseler fark etmeden’ yaz aylarında diş bozukluklarının düzeltilebileceğini söyledi ve “Bu tedavi çok konforlu, acı hissi…